Imre Kertész Kolleg Jena

Dr Martin Jemelka

Fellow Martin Jemelka

September 2013 - August 2014
Mail: Jemelka.Martin(at)seznam(dot)cz

Monographs  

Na Šalomouně: společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870–1950). Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.
Na kolonii: život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace. Ostrava: VŠB-TUO, 2007.


Edited Volumes

Ostravské dělnické kolonie II: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy. Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 

ŠEVEČEK, Ondřej – JEMELKA, Martin (eds.): Company Towns of the Baťa Concern: History – Cases – Architecture. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013.

Ostravské dělnické kolonie I: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy. Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011.

Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. Ostrava: Repronis, 2009.


Articles

JEMELKA, Martin – ŠEVEČEK, Ondřej: The Utopian Industrial City: The Case of the Baťa City of Zlín (Republic of Czechoslovakia). In Industrial Cities: History and Future. ZIMMERMANN, Clemens (ed.). Frankfurt am Main: Campus Verlag + New York: University of Chicago Press, 2013, s. 236–262.

Ottmuth (Otmęt): A German Outpost of Batism? In Company Towns of the Baťa Concern: History – Cases – Architecture. ŠEVEČEK, Ondřej – JEMELKA, Martin (eds.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013, s. 103–128.

The Social Democratic Atheist Movement in Interwar Ostravsko. In Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century.  FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – MALÍŘ, Jiří (eds.). Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications, 2011, s. 174–192.

Závodní kolonie jámy Jiří v Moravské Ostravě. Český lid, 98, 2011, č. 1, s. 1–30.

Rodina a domácnost v dělnické kolonii na Ostravsku (1890–1930). In Rodina a domácnost v 16.–20. století. MAUR, Eduard – VELKOVÁ, Alice (eds.). Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 2 – 2006, Studia historica LX. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 111–128.

Z havířských kolonií aneb jak se žilo havířským rodinám. Ostrava: Repronis, 2008. Edice Ostravica, svazek 22. 51s.

Komparativní výzkum dělnických sídlišť českého a polského Slezska. In Śląskoznawce deficity badawcze nauk historycznych. CZAPLIŃSKI, Marek – DĘBICKI, Jacek – PRZERWA, Tomasz (eds.). Wroclaw: 2007, s. 142–144.

Reviews

Jakub RÁKOSNÍK – Jiří NOHA. Kapitalismus na kolenou: dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929–1934. Praha: Auditorium, 2012. 332s. ISBN 978-80-87284-29-2. Dějiny a současnost: kulturně historická revue, 2013, roč. 35, č. 6, s. 45.

Petr POPELKA. Dějiny Moravských chemických závodů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny 2008, 159 s., ISBN 978-80-7368-536-3. ČČH, 2010, roč. 108, 2, s. 353–354.

Ondřej ŠEVEČEK. Zrození Baťovy průmyslové metropole: továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 1900–1938. České Budějovice / Ostrava: Bohumír NĚMEC – VEDUTA / Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2009. 412s., anglické resumé. ISBN 978-80-86829-42-5 (VEDUTA), ISBN 978-80-7368-678-9 (Ostravská univerzita v Ostravě). ČČH, 2010, roč. 108, 4, s. 739–742 (ISSN 0862-6111).

Stanislav HOLUBEC. Lidé periferie: sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 329 s., anglické resumé, obrazové přílohy. ISBN 978-80-7043-834-3. Český lid, 2010, roč. 97, 3, s. 327–329.

The full list of publications can be found on the website of the University of Ostrava