Imre Kertész Kolleg Jena

Adrianna Jakóbczyk

PhD student

funded by the German-Polish Academic Foundation

Mail adrianna.jakobczyk(at)gmail(dot)com 

Adrianna Jakóbczyk has been a doctoral candidate in literary studies in the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw since 2010. She hold two Master's degrees - in Polish Philology (2010) and Cultural Studies (2013), both awarded by the University of Warsaw. She also graduated a Postgraduate Course Program "Teaching Polish as a Foreign Language" (2013) in "Polonicum", the Centre of Polish Language and Culture for Foreigners at the University of Warsaw. She received scholarships from The Minister of Science and Higher Education in Poland and from the German Academic Exchange Service.

Research project

We - they, western neighbours. The image of Germans in the Polish narrative prose 1945-1989
The goal of my dissertation is to reveal the impact of affective reactions of Poles (weaker subject) on the manner of presenting the image of Germans (stronger subject), and secondary rationalizations of these reactions by suitable modification of the stereotype of Germans and account of Polish-German relations and shared history. Polish national narrative adapted the image of Germans to its needs and firmly determined its boundaries, thereby reducing the possibility of its evolution and inscribing it in the Polish story of martyrdom. In turn, narrative of the socialist era profiled the image of Germans ideologically, ignoring inconvenient aspects and promoting desired ones. Therefore the literary image and the stereotype of Germans in Poland require careful deconstruction and exposing psychological and social mechanisms that co-created them on par with the actual events.

Main areas of research

  • Polish post-war narrative prose
  • Polish-German relations
  • Stereotypes, self-stereotypes

Articles

Obraz Kolonii Wileńskiej i jej mieszkańców w "Kronice wypadków miłosnych" Tadeusza Konwickiego, [in:] Pongo. Tom III: Świat w tekście, ed. J. Barska, R. Chymkowski, M. Czemarmazowicz, M. Mostek, Warszawa 2010.
Wątek incestu w "Królu Obojga Sycylii" Andrzeja Kuśniewicza jako wyraz i odbicie aury duchowej modernizmu, [in:] Pamięć modernizmu, ed. M. Gorczyński, M. Mordarska, Wrocław 2011.
  
"Moja siostra, moja miłość": o literackim motywie incestu, "Podteksty" 2011, vol. 3-4.

Miłość, obcość, współwina. O "Lektorze" Bernharda Schlinka, [in:] Doświadczenie nowoczesności. Perspektywa polska - perspektywa europejska, ed. E. Paczoska, J. Kulas, M. Golubiewski, Warszawa 2012.

"Początek" Andrzeja Szczypiorskiego - ku przełamaniu stereotypu Niemca?, [in:] "Humanistyka XXI wieku" 2013, vol. 1 (4).