Imre Kertész Kolleg Jena

Karolina Ćwiek-Rogalska

PhD Student

funded by the German-Polish Academic Foundation

Mail ka.cwiek(at)gmail(dot)com

Karolina Ćwiek-Rogalska is a Bronisław Geremek scholar at the Imre Kertesz Kolleg. She has been a PhD student in the Institute of Western and Southern Slavic Studies at the University of Warsaw since 2012. She was awarded a master's degree in Slavic Studies in 2012 (MA thesis: The cruel owl of Minerva. On Vladimir Körner's Adelheid) and also holds a BA in ethnology and cultural anthropology (BA thesis: And what do we need them for? Changes in the relations between Catholics and Protestants in Przerośl and its surroundings) from University of Warsaw.

Research Project

My research focuses on perceptions of the remnants of German culture in Czech-German borderland. In Jena, I want to study Czech-German relations in Czechoslovakia since the 1920s, including issues directly linked to the Czech-German borderland. In Czechoslovakia, the "Borderland" was the official term in the interwar period and after 1945 for the region once inhabited by many so-called Sudeten Germans. Germans shaped the landscape there significantly, but practically disappeared from the region after 1945. Their expulsion brought significant changes in the region's culture, society and landscape. In my PhD I do not study the perspective of expellees. I am interested rather in the perspectives of people who settled - or were settled - in the Borderland and of people who did not leave after 1945. I examine their perceptions of the landscape, as well as material heritage (urban organization, elements of architecture, and everyday objects). I am interested not only in historical monuments like churches, shrines, cemeteries, memorials, etc., but also buildings meant for everyday use, such as houses and household buildings. In this way I hope to gain new insights into the memory of the German past of the region.


Main areas of research

  • Studies of material culture 
  • Collective and individual memory 
  • Neighbourhood 
  • Czech history of the nineteenth and twentieth centuries 
  • Forced migration in West Slavic countries

Articles

Ćwiek-Rogalska K.: Figury paměti aneb o nedostatcích filmu "Habermannův mlýn", in: Daniel O./Kavka T./Machek J. (eds.), Populární kultura v českém prostoru. Praha 2013, 68-74

Ćwiek K.: Žili byli jednou král, pán a rytíř..." Prvky typické pro pohádku podle klasifikace ATU v kapitolách věnovaných českému národnímu obrození v akademických učebnicích, in: Fedrová S./Jedličková A. (eds.), V Macurových botach. Praga 2009, 71-80

Ćwiek K.: "Król śpiący w górze". Prologomena motywu w opowieściach o św. Wacławie, in: Bąbiak G./Królak J. (eds.), Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku. Warszawa 2012, 13-38

Ćwiek-Rogalska K.: "Gdzie nie zebrany plon, gdzie poczerniały głóg" - przemiany krajobrazu miasta na Ziemiach Zachodnich. Wałcz, in: Kuczyńska A. (ed.), W Warszawie i nie tylko. Migawki z antropologii miasta, Warszawa 2011, 104-116

Ćwiek-Rogalska K.: "Wielu miało katar, a niektórym było tęskno do domu". Powieści Tove Jansson o Muminkach jako narracja o przesiedleniach, "Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego", Warszawa 2013, 34-40

Ćwiek K.: "Masz przez trzy noce czuwać przy moim grobie", czyli jak pójść do nieba - przepis Braci Grimm, "Mishellanea" 8, 2010, 20-24

Ćwiek-Rogalska K.: Śmiejące się bestie? Obraz Czechów w polskiej publicystyce a kwestia wysiedlania ludności niemieckiej z terenów Czechosłowacji po 1945 roku, in: Ćwiek-Rogalska K./Doliński I. (eds.), Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Warszawa 2013, 72-80

Ćwiek-Rogalska K.: Předně žádný Schwarzbach, ale Černá Voda. Funkcjonowanie bohaterów w przestrzeni niemieckiej/czeskiej wsi w "Adelheid" Vladimíra Körnera, in: Sendek R./Rusin B. (eds.), Wśród czy obok nas? Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich, Kraków 2013, 7-16