Imre Kertész Kolleg Jena

Dr Stanislav Holubec

Former Academic Staff Stanislav Holubec

Research associate

Mail: sholubec(at)gmail(dot)com

Curriculum vitae

 • October 2010-September 2016: research fellow at the Imre Kertész Kolleg Jena with responsability for the Challenges of Modernity research area
 • 200­8-2010: lecturer in the Department of Philosophy at the University of Plzeň, Czech Republic
 • 2005-2008: lecturer in the Department of Educational Studies at Charles University, Prague
 • 2007: completed doctorate in economics, social history and sociology
 • 1997-2003: completed a master´s degree at Charles University, Prague

Research projects

 • Challenges of Modernity research area
 • Perceptions of regional backwardness in East Central Europe in the interwar period

Main areas of research

 • Post-Communism
 • Social History
 • East Central Europe
 • Culture of Remembrance /li>

Positions/Membership

 • International Sociological Association
 • Masaryk Czech Sociological Association
 • Association for the History of the World System (Verein für Geschichte des Weltsystems)

Monographs

Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. [We did not Make it Yet: Imagining the Others and Historical Memory during the Postcommunist Transformation], Praha 2015.

Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době [People of Periphery: Everyday life of Prague Working class in Interwar Period], Plzeň 2009.

Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie [Sociology of World-System: Hegemonies, cores, peripheries], Praha 2009.

Edited Volumes

Mastery and Lost Illusions. Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe, ed. with Joachim von Puttkamer, Wlodzimerz Borodziej, München, 2014.

Mladí, levice a rok 1968, [The Youth, the Left and the Year 1968], hrsg. mit Martin Franc, Praha 2010.

Válka, mír a politická moc [War Peace and Political Power], Praha 2009.

Zeitschrift für Weltgeschichte, 2009/2

Articles

The Formation of the Czech post-communist intellectual left. Twenty years of seeking an identity, in: Michal Kopeček and Piotr Wcislik (eds.), Thinking through Transition. Authoritarian Pasts, Liberal Democracy and Intellectual History in East Central Europe After 1989, Budapest 2015 (in print 50 pages).

Golden Twenty years or Bad Stepmother? The Czech communist and post-communist narratives on interwar Czechoslovakia, in: Acta Poloniae Historica, 2014, 110, S. 23-48.

Between Scarcity and Modernity: Working Class Families in Prague in the Interwar Period, in: The Hungarian Historical Review, 2014 (3), 1, S. 168-198.

Homosexualität in der tschechoslowakischen Gesellschaft 1948–1989. Gesetzgebung, Subkultur, Diskurs, filmische und literarische Verarbeitungen [Homosexuality in Czechoslovak Society 1948-1989. Laws, Subculture, Fillm and Literary Representations], in: Volker Zimmermann, Michal Pullmann (Hg.). Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989, Göttingen 2014, S. 437-463.

„We bring order, discipline, Western European democracy, and culture to this land of former oriental chaos and disorder.” Czech Perceptions of Sub-Carpathian Rus and its Modernisation in the 1920s. in: Joachim von Puttkamer, Wlodzimerz Borodziej, Stanislav Holubec (eds.). Mastery and Lost Illusions. Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe. München 2014, S. 223-250.

Světová revoluce 1968 podle Immanuela Wallersteina [The World Revolution of 1968 according to Immanuel Wallerstein], in: Stanislav Holubec, Martin Franc (Hg.): Mladí, levice a rok 1968, Praha 2010, S. 76 – 84.

Catch up and overtake the West: The Czech Lands in the World-system in the twentieth century, in: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 2010, 1, S. 29 – 51.

A Conservative Convergence? The Differences and Similarities of the Conservative Right in the Czech Republic and Poland. (co-author Gavin Rae), in: Contemporary Politics, 2010 (16), 2, S. 189 – 207.

The Powerful Are Loving Life - Utopia, Ideology and Biopolitics of Baťa´s Zlín, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen, 2009, 10, S. 65 – 86.

Reviews

Rudolf Kučera, Život na příděl: Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918 [Life on Rationing: Everyday Life during the Great War and the Politics of Working Class], Praha 2013, in: Bohemia 2014, 54, 1, S. 209-211.

Béla Tomka, A Social History of Twentieth-Century Europe, London 2013, in: Střed, Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století. 2014, 6, 1, S. 189-192.

Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kol. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu [Historical Consciousness oft he Czech Citizens in a Sociological Surrveys], Praha 2013, in: Sociologický časopis, 2014, 50, 1, S. 131-134.

Franz Rothenbacher: The central and East European Population since 1850, London 2012, in: Střed: Časopis pro mezioborová studie střední Evropy 19. a 20. století, 2013, 5, 2, S. 79-83.

Josef Švéda, Mašínovský mýtus: Ideologie v české literatuře a kultuře [Masin Myth: Ideology in Czech Literature and Culture], Praha 2012, in: Forum Historiae, 2013, 1, 1. forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/holubec-rec.pdf

Pavel Barša u.a. (Hg.): Kritika depolitizovaného rozumu: Úvahy (nejen) o nové normalizaci, Praha/2010 [Critique of the Depoliticized Reason: Essays (not only) on the New Normalization], in: Filosofický časopis, 2011, 1, S. 32 – 35.

Karel B. Müller: Evropa a občanská společnost: projekt evropské perspektivy [Europe and the Civic Society: A Project of European Perspective], Praha 2008, in: Filosofický časopis, 2009, 1, S. 275 – 278.

Marek Hrubec (Hg.): Sociální kritika v éře globalizace: odstraňování sociálně- ekonomických nerovnosti a konfliktů [Social Critique in the Era of Globalization: Abolishing the Economic Inequalities.], Praha 2008, in: Sociologický časopis, 2009, 1, S. 216 – 218.

Václav Bělohradský: Společnost nevolnosti: Eseje z pozdější doby [Václav Bělohradský: Society of Qualm: Essays from the later Age], Praha 2008, in: Slovo, 2008, 8, S. 8.