Imre Kertész Kolleg Jena

Fellow Publications

James Ward, Jozef Tiso. Kňaz, politik, kolaborant

James Mace Ward

Jozef Tiso

Kněz, Politik, Kolaborant

Nakladatelství Slovart, Bratislava
ISBN: 978-80-739-1875-0
2018
420

James Mace Ward in this work provides a complex picture of Jozef Tiso, one of the most controversial figures of 20th-century European history. Among the themes the work deals with are Tiso’s years of study to become a Roman Catholic priest, his turn to a political career, his participation in Czechoslovak democracy as statesman, and his actions as the head of the 1939–1945 Slovak state. Ward does not shy from the most controversial chapters of Tiso’s life—in particular his wartime alliance with Nazi Germany and his responsibility for the expropriation, deportation and ultimate murder of Slovak Jews. He captures Tiso as a true believer in his Catholic mission, a fervent nationalist, and a calculating politician determined to protect his own reputation and room to maneuver. This publication is the first in-depth analysis of this controversial personality from other than a Slovak perspective. Unlike past biographers of Tiso, Ward takes a rigorously chronological approach, which delivers many surprises.

Slovak decription: James Mace Ward vo svojom diele podáva komplexný obraz Jozefa Tisa, jednej z najrozporuplnejších postáv európskych dejín 20. storočia. Zaoberá sa jeho rokmi štúdia za kňaza rímskokatolíckej cirkvi, vstupom na politickú dráhu, angažovanosťou na úrovni československej politiky až po funkciu hlavy Slovenského štátu. Ward sa nevyhýba ani najkontroverznejším kapitolám Tisovho života – predovšetkým jeho vojnovému spojenectvu s nacistickým Nemeckom a zodpovednosti za vyvlastnenie, deportácie a napokon aj vraždenie slovenských židov. Zachytáva Tisa ako človeka presvedčeného o poslaní katolicizmu, vášnivého nacionalistu a chladne uvažujúceho politika, odhodlaného chrániť svoju reputáciu aj manévrovací priestor. Publikácia je prvým hĺbkovým rozborom života tejto rozporuplnej osobnosti z inej ako slovenskej perspektívy. Na rozdiel od predchádzajúcich životopiscov J. M. Ward uprednostnil chronologický prístup, ktorý priniesol mnohé prekvapenia.